tel: +359 32 600 730

mob: +359 89 44 55 944

e-mail: reservations@hotelimperial.bg

Запитване
Име (задължително)

Фамилия (задължително)

Фирма/Организация

Телефонен номер

Ел. поща (required)

Факс

Събитие

Очакван брой участници

Брой необходими хотелски стаи

Изисквания

Начална дата

Крайна дата

Тези дати фиксирани ли са?
 Да Не

Алтернативна начална дата

Алтернативна крайна дата

Необходоми ли са ресторантски услуги
 Да Не

Моля свържете се с мен

Anti Spam captcha